KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Na czym polega powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Rozwód dotyka zazwyczaj nie tylko małżonków, ale i ich dzieci, które w takich sytuacjach stają na ogół pośrodku sporu rodziców, nie mając na niego żadnego wpływu i musząc poddać się decyzjom podjętym przez dorosłych. Jeżeli nie dojdą oni wspólnie do ładu w kwestii opieki nad dzieckiem, jedynym wyjściem jest zwrócenie się z tym do Sądu.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli jest między nimi porozumienie w tej sprawie, potrafią oni rozdzielić między siebie obowiązki i dbać wspólnie o dobro swojego dziecka. W innym przypadku władza rodzicielska pozostawiona jest w rękach jednego z nich. Wtedy drugi rodzic ograniczony jest do konkretnych praw i obowiązków, nie należy jednak mylić tej sytuacji z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, które występuje w przypadku wyraźnego zagrożenia względem dziecka.

Aby Sąd zdecydował się na powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, muszą oni przedstawić wspólne porozumienie wychowawcze, które zawierać będzie zestaw wszelkich praw i obowiązków względem dziecka oraz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Istotnymi kwestiami są tutaj między innymi: podział opieki w konkretnych miesiącach lub porach roku, wydatki, związane z kosztem utrzymania dziecka, sposób podejmowania decyzji na temat przyszłości dziecka i wszelkich ważnych wydarzeń w jego życiu, a także zasady komunikowania się z nim.

Jeśli z kolei rodzice nie potrafią uzgodnić kwestii powierzenia rodzicielstwa i nie są tym samym w stanie stworzyć wspólnego porozumienia wychowawczego, Sąd zadecydować musi, któremu z nich powierzyć opiekę, a któremu ją ograniczyć. Pod uwagę brane są przeróżne zagadnienia, najważniejszym z nich jest jednak ogólne dobro dziecko. Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzane jest zazwyczaj temu rodzicowi, który stworzy dziecku najlepsze warunki rozwojowe i materialne. Drugi rodzic traci wtedy niektóre przywileje, co Sąd określa bardzo dokładnie podczas wydawania wyroku.

Jeżeli rodzic, któremu powierzona została władza rodzicielska widzi, że jego były partner lub partnerka z różnych przyczyn nie jest w stanie sprawować odpowiedniej opieki nad dzieckiem, może on złożyć pozew o zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zawieszenie następuje w momencie, kiedy rodzić nie może sprawować odpowiedniej opieki nad dzieckiem jedynie przez określony czas, np. z powodu zarobkowego wyjazdu za granicę. Ograniczenie lub pozbawienie następuje w chwili, kiedy stanowi on dla dziecka pewnego rodzaju zagrożenie. Wszystko to zależy od konkretnej sprawy i rozstrzygane jest w trakcie postępowania sądowego.

Warto zatem zapoznać się z wszelkimi prawami oraz obowiązkami rodzica zanim zwrócimy się z naszą sprawą do Sądu. Wiedząc, jakie mamy opcje i przedyskutowując wszelkie nurtujące nas kwestie z prawnikiem, mamy większą szansę, aby postępowanie poszło po naszej myśli.