KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Co daje nam rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Zdarzają się sytuacje, kiedy w małżeństwie tylko jedna osoba przyczynia się do gromadzenia wspólnego majątku, stara się dbać o sprawy finansowe i w miarę swych możliwości oszczędzać choć część nagromadzonych środków. Druga z kolei z pewnych przyczyn nie troszczy się o dobro domu rodzinnego i jego mieszkańców, nie zarabiając na niego żadnych pieniędzy, a czasami wręcz je trwoniąc.

Jest to jedna z wielu sytuacji, w których warto zastanowić się nad rozdzielnością majątkową. Tę z kolei wykonać można u notariusza lub, w niektórych przypadkach, przed sądem.

Jeżeli małżonkowie nie podpisali wcześniej intercyzy, od początku trwania ich związku małżeńskiego obowiązuje ich ustawowa wspólnota majątkowa, w której skład wchodzą wszelkie przedmioty, zakupione podczas trwania małżeństwa przez oboje partnerów, a także przez każdego z nich z osobna. Bez znaczenia jest w tym momencie fakt, jaki konkretne wkład we wspólny majątek mają oboje małżonkowie, każdy z nich ma do niego to samo prawo.

Jeżeli któremuś z małżonków nie odpowiada taki stan rzeczy, może on doprowadzić do podpisania rozdzielności majątkowej, dzięki której w jednym gospodarstwie domowym istnieć będą dwa odrębne majątki, należące do każdego z partnerów z osobna.

Rozdzielność majątkową podzielić możemy na dwa rodzaje. Pierwszym i najbardziej popularnym jest ta zwykła, w związku z którą każdy z małżonków zachowuje pełny majątek, zdobyty przez siebie zarówno po podpisaniu umowy, jak i przed nią. Do podpisania takiej umowy potrzebować będziemy aktu małżeństwa, zgodności obu stron oraz poświadczenia pełnej zdolności do czynów prawnych. Chęć zawarcia tego typu umowy trzeba wtedy również uzasadnić. W trakcie trwania małżeństwa rozdzielność majątkową można z kolei zmienić lub znieść. W przypadku jej zniesienia, obu partnerów obowiązuje wtedy powrót do ustawowej wspólnoty majątkowej.

Po podpisaniu zwykłej rozdzielności majątkowej, obie strony zarabiają pieniądze na własny rachunek i nie muszą tłumaczyć się ze swych wydatków oraz zarobków małżonkowi, a każdy zarządza swym własnym majątkiem według upodobania. Choć nie ma wtedy żadnej wspólności majątkowej, partnerzy mogą nabywać pewne rzeczy razem na zasadzie współwłasności.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli zatem odpowiednią umowę podpiszemy będąc już w związku małżeńskim, dobra zaliczane do wspólnoty majątkowej przekształcają się we współwłasność ułamkową.

Drugim rodzajem rozdzielności majątkowej jest ta z wyrównaniem dorobków. Jest ona dobrą opcją dla rodzin, w których jedno z małżonków rezygnuje z pracy zawodowej i zajmuje się domem oraz dziećmi, a drugie pracuje, lecz chce zrezygnować ze wspólności majątkowej. Opcja ta jest bardzo zbieżna ze zwykłą rozdzielnością majątkową. Różni się jedynie tym, że po ewentualnym zakończeniu małżeństwa, osoba, która uzyskiwała niższy dorobek, może starać się o jego wyrównanie. Dorobkiem nazywamy z kolei wartość majątku, obliczaną po zawarciu umowy o rozdzielności.