KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

W jakim momencie może nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wielu rodziców prosi na forach internetowych i wiadomościach prywatnych o przybliżenie terminu ograniczenia władzy rodzicielskiej. Czym jest ta władza, na czym polega, no i jak złożyć wniosek o ograniczenie? Poniżej kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji. To warto wiedzieć.

Na początek wyjaśnimy najbardziej nurtujące pytanie – kiedy władza rodzicielska może zostać zawieszona? Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pojawi się problem który będzie wyłączać możliwość wykonywania władzy rodzicielskiej. I co najważniejsze – musi być to problem czasowy, który w ocenie sądu daje powód, by zastosować ograniczenie władzy rodzicielskiej na stałe. Najczęściej decyzją Sądu zawiesza się wykonywanie takiej władzy w sytuacji długotrwałego wyjazdu za granicę, choroby uniemożliwiającej sprawowania władzy, a nawet pobyt w więzieniu.

Kogo dotyczy ograniczenie?
Często pada pytanie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć obojga rodziców. Odpowiadamy, że może dotyczyć zarówno jednego jak i obojga. Kiedy sąd zawiesi władze rodzicielską, to władza wciąż istnieje, ale jej ograniczenie powoduje, że rodzic nie może jej sprawować. Zaś przy zawieszeniu władzy obojgu rodziców spowoduje, że sąd ustanowi dla dziecka nowego opiekuna. Oczywiście sąd opiekuńczy wydając decyzję kieruje się dobrem dziecka, więc do jego zadania należy bardzo dokładne zbadanie okoliczności i dowodów, by słusznie stwierdzić, że ograniczenie władzy rodzicielskiej jest niezbędne. Warto pamiętać, że sąd ma możliwość a nie obowiązek, by ograniczyć władzę, więc nie każda sprawa jest już z góry przegrana. Wszystko zależy – tylko albo aż – od złożenia wniosku. Jak to zrobić?

Złożenie wniosku
Kodeks postępowania cywilnego zawiera ustawę, która reguluje procedurę o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Sam wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej składa się do sądu rejonowego,  w obrębie zamieszkania dziecka. Wniosek może złożyć każdy z rodziców będący wtedy wnioskodawcą. Do takiego podania trzeba dołączyć też skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz odpisy wniosków i załączników. Sprawę o zawieszenie władzy rodzicielskiej rozpoznaje się w postępowaniu nieprocesowym. Samo postanowienie o zawieszeniu może być wydane wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy o czym mówi art. 579 kodeksu postępowania cywilnego. W procesie bierze udział rodzic dziecka, które władza ma zostać ograniczona, a także małoletni. W przypadku ukończenia przez dziecko trzynastego roku życia i nie jest ubezwłasnowolnione może samo dokonywać czynności procesowych. W innych przypadkach czynności tej dokonuje kurator ustawiony przez sąd opiekuńczy lub też przedstawiciel ustawowy. Na koniec przypomnijmy, że wniosek może złożyć każdy z rodziców opisując sytuację i argumentując powody ograniczenia władzy rodzicielskiej. Opłata sądowa tak sporządzonego pisma wynosi czterdzieści złotych.