KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Czy możliwe jest ustalenie kontaktów z dziećmi bez ingerencji sądu

Każdy z rodziców ma prawo do widywania się ze swoim dzieckiem. Nawet jeśli w życiu pojawiają się gorsze dni, to należy walczyć. Dziecko to największy skarb, którego jesteśmy twórcami. A więc prawo do kontaktu z pociechą jest na porządku dziennym. Jak rozumieć taki kontakt?

Pamiętaj o tym, że masz prawo do widywania się ze swoim dzieckiem. Mówi o tym art. 113 paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzic i dziecko posiadają prawo oraz obowiązek do tego, by utrzymywać ze sobą kontakt. Wielu z rodziców pyta czym jest ten tak często wymieniany i podkreślany przez nas kontakt? Już tłumaczymy. To przede wszystkim przebywanie na wspólnych spotkaniach, na spacerach oraz poza miejscem stałego pobytu dziecka. Mamy tutaj na myśli także kontakt w internecie czy wymianę tradycyjnej korespondencji.

Kompromis albo sąd
Zdarzają się sytuacje, gdzie ustalenie kontaktów z dziećmi staje się prawdziwym utrapieniem. Bywa tak, że rodzic sam wychowuje dziecko albo ma uniemożliwiony kontakt ze swoim dzieckiem, które jest pod opieką byłego partnera. Wtedy obie strony nie mają zamiaru się dogadać albo tego rozwiązania po prostu nie chcą znaleźć. Choć pójście na kompromis w takiej sytuacji wydaje się być idealnym sposobem nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dziecka, to rzadko kończy się ugodą bez ingerencji sądu. Jednak działanie sądu polega tutaj na uwzględnieniu dobra dziecka i zadecydowaniu czy ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dzieckiem czy nawet ich zakazać. W jaki sposób może postąpić Sąd opiekuńczy? Mając odpowiednie argumenty może przede wszystkim zakazać spotykania się rodzica z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce, w którym stale przebywa. Sąd ma prawo również zezwolić na spotkanie rodzica z dzieckiem wyłącznie w obecności drugiego rodzica albo opiekuna. Może też ograniczyć kontakt do określonego sposobu porozumienia na odległość i ostatecznie może też zakazać porozumienia na odległość.

Kontakty z dzieckiem uregulowane sądownie
Dociera do nas wiele pytań co zrobić, by sądownie uregulować taki kontakt? Niezbędne jest złożenie we własnym imieniu wniosku zawierającego informacje o tym, gdzie, w jakie dni i o jakich godzinach chcemy zabierać i widywać się z dzieckiem. Warto podać argument dlaczego akurat w konkretne miejsce pragniemy zabierać dziecko. Możemy podkreślić, że np. park jest dla niego miejscem, z którym ma najprzyjemniejsze wspomnienia, albo że ścianka wspinaczkowa bardzo go rozwija. Zamieśmy też prośbę o możliwość kontaktu telefonicznego również w wyznaczonych dniach i wyznaczonej porze. Poniżej zamieść informację czy z drugim rodzicem dziecka jesteście małżeństwem, oraz ile lat żyliście razem, bo również ma wpływ na ustalenie kontaktów z dziećmi. Pamiętaj też, by na końcu jako wnioskodawca umieścić informację, że wraz z drugim rodzicem staraliście się dojść do porozumienia, lecz długie rozmowy okazały się bezskuteczne. Niezbędne są również załączniki, czyli odpis wniosku, dowód uiszczenia opłaty oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.