KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

Informacje Prawne

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Eksmisja w wyroku rozwodowym

Sąd rozpoznający sprawę o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nakazać eksmisję jednego z małżonków. Rozstrzygnięcie takie zapada na wniosek drugiego małżonka zgłoszony w postępowaniu rozwodowym. Wniosek taki może być złożony [...]Kancelaria adwokacka

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka

W związku ze zmianą przepisu art. 93 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r. Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu [...]Kancelaria adwokacka

Sprawa o rozwód

Uzyskanie wyroku rozwiązującego małżeństwo możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania przed Sądem Okręgowym. Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest złożenie pozwu o rozwód. W pozwie należy zaznaczyć czy domagamy się rozwodu [...]Kancelaria adwokacka

Odwołanie darowizny

Każda darowizna może zostać odwołana. Jest to jednak możliwe tylko w wypadku wystąpienia ściśle określonych w Kodeksie Cywilnym przesłanek. Jedną z podstaw odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność osoby, która otrzymała [...]Kancelaria adwokacka

Strona 5 z 512345