KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Rozdzielność majątkowa, czyli każdy sobie w małżeństwie

Co mamy zrobić, gdy chcemy zawrzeć rozdzielność majątkową? Czy wystarczy umowa między małżonkami albo porozumie, które nie jest spisane? Jakie są koszta takiej rozdzielności i do kogo się zgłosić?

Najprostszą drogą do ustanowienia rozdzielności majątkowej jest podpisanie aktu notarialnego. Tak więc udając się do notariusza oboje małżonków za około 400 zł ustanawia rozdzielność majątkową. Co ważne, można ją ustalić zarówno przed jak i w trakcie małżeństwa i działa ona od momentu podpisania aktu notarialnego na przyszłość. Wtedy przychody obu małżonków są osobne.

Co z mieszkaniem i samochodem?
Wtedy powstaje specyficzna sytuacja, czyli współwłasność. Co do zasady każdy z małżonków jest właścicielem w połowie tak długo aż Sąd albo sami małżonkowie nie stwierdzą inaczej. Jeśli mają ochotę, mogą podpisać umowę o podziale majątku. Na przykład hojny mąż uznaje, że auto i dom przypadnie żonie i tylko ona staje się prawowitym właścicielem. Jeśli małżonkowie nie zdecydują się na taki krok, to w momencie sprzedaży samochodu przez jednego z nich, sprzedawane jest tylko 50 procent udziału, chyba że posiada od współwłaściciela zgodę na sprzedaż. Kiedy nie ma tej zgody musimy liczyć się z sytuacją, gdzie nowy właściciel automatycznie jest współwłaścicielem wraz z naszym małżonkiem, co niekoniecznie może być mu na rękę i w ekspresowym tempie towar zwróci.

Co we wzorze pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej
Przede wszystkim we wzorze trzeba zawrzeć informację o co wnosimy. Na przykład „wniesienia pozwu ustawowej wspólności majątkowej małżonków, wynikającej z zawartego przez strony małżeństwa w konkretnym dniu i konkretnym Urzędzie Stanu Cywilnego w i ustanowienie między stronami ustroju rozdzielności majątkowej. Następnie wpisujemy uzasadnienie naszej decyzji. Na dowód tego trzeba mieć odpisy aktu małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach oraz odpis pozwu i załączników.

Rozdzielność z wyrównaniem dorobku
Różni się niewiele od opcji, jaką jest rozdzielność majątkowa, a jedna rzadko wykorzystywana w polskiej praktyce. W chwili ustania rozdzielności majątkowej może nastąpić wyrównanie dorobków. To swego rodzaju ochrona jednego z małżonków, który wykonywał obowiązki rodzinne lub też z przyczyn zdrowotnych nie mógł pracować i powiększać swojego majątku. Wtedy po ustaniu rozdzielności, małżonek z mniejszym dorobkiem może zwrócić się do współmałżonka o wyrównanie dorobku, co ma na celu doprowadzenie do zatarcia różnicy między dorobkiem. W jaki sposób dochodzi do wyrównania? Może to być zapłata połowy różnicy wartości między dorobkiem małżonków. Zdarza się też tak, że małżonek, który ma za zadanie wyrównać dorobek przepisuje na współmałżonka, np. samochód jeśli jego wartość odpowiada tej wielkości. Oczywiście takie wyrównanie dorobku następuje w drodze porozumienia między małżonkami, ale dla takiej umowy nie jest wymagana żadna szczególna forma.