KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Sprawa o rozwód

Uzyskanie wyroku rozwiązującego małżeństwo możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania przed Sądem Okręgowym. Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest złożenie pozwu o rozwód. W pozwie należy zaznaczyć czy domagamy się rozwodu z winy współmałżonka czy chcemy rozejść się polubownie tj. bez orzekania o winie.

Do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W przypadku wykazania trudnej sytuacji materialnej można złożyć wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Pozew należy złożyć w sądzie, w okręgu którego małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, jeśli choć jedno z nich w okręgu tym nadal zamieszkuje.

Jeżeli nie można ustalić sądu właściwego na tej podstawie, wtedy pozew składa się do sądu miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli i tej podstawy nie ma – do sąd miejsca zamieszkania powoda. W przypadku, jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci do pozwu należy dołączyć również odpisy aktów urodzenia dzieci. W takim przypadku sąd będzie się zajmował również kwestią dotyczącą władzy rodzicielskiej oraz alimentami. Sąd może orzec rozwód jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, tzn. jeśli nie łączą ich już ani więzi fizyczne, ani duchowe, ani gospodarcze.