KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa w sądzie? Sprawdź jak to zrobić

Jakie badania trzeba wykonać i co zrobić, by przekonać sąd, że to właśnie my mamy rację? Kiedy można złożyć wniosek i czy w ogóle mamy szansę na wygraną? Te pytania najczęściej padają z ust mężczyzn walczących w sądzie. Odpowiadamy poniżej.

Na początek przypominamy. Sąd powinien dopuścić wszystkie dowody w sprawie ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, co pozwala wykazać, że ojcostwo jest niemożliwe. Samo przeprowadzenie dowodu i wynik nie zwalnia jednak sądu od przeprowadzenia dowodu, jaki może wynikać z zeznać świadków.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?
To nic innego jak wykazanie, że osoba uznana prawnie za ojca nim nie jest. Pozew składa się w sądzie rodzinnym, a w trakcie postępowania osoba, która wnosi powództwo ma obowiązek udowodnić, że mężczyzna, który został prawnie uznany za ojca dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeśli dziecko urodziło się w małżeństwie na pół roku przed ślubem to, by zaprzeczyć ojcostwa wystarczy oświadczenie, że nie jest ojcem. Jednak takie oświadczenie nie wystarczy, gdy mężczyzna przed ślubem był świadomy, że jego przyszła żona jest w ciąży lub też współżył z nią przed ślubem, kiedy dziecko zostało poczęte.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
W sprawie mogą zostać zgłoszone wszelkie zeznania świadków, dokumenty i opinie biegłych oraz wszelkie oględziny i środki dowodowe. Mowa tutaj o grupowych badaniach krwi i przede wszystkim badaniach DNA. Osoba wnosząca pozew ma obowiązek odwodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności. Brak dowodów czy ich niewystarczająca ilość skutkuje oddaleniem powództwa. Takim dowodem, który pozwala na ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa jest pobranie krwi. Oczywiście można to zrobić tylko za zgodą osoby, od której ma zostać pobrana. Jeśli taka osoba nie ukończyła 13 roku życia albo jest ubezwłasnowolniona, wtedy zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy.

Badanie DNA
Kolejnym dowodem są badania DNA pozwalające wykluczyć ojcostwo. Badanie typu DNA są wykonywane przez laboratoria z atestem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na badania DNA. Kiedy można pobrać materiał DNA od dziecka? Nie ma reguły ani żadnych terminów, w których trzeba tego dokonać. Jest możliwość, by zrobić to dzień po narodzeniu dziecka. Przy badaniu w placówce medycznej musi być obecny domniemany ojciec dziecka oraz jego matka. Całe badanie odbywa się w obecności biegłego sądowego, gdzie do jego wyniku zostaje dodana ekspertyza. Przestrzeganie tej procedury gwarantuje wiarygodność badania i jego wyniku. Oczywiście ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa musi być poparte konkretnymi dowodami, więc dopuszcza się powtórzenie badań DNA przez sąd, kiedy istnieją wątpliwości przy wyniku z pierwszego badania. Na przykład, gdy dowód z badań DNA ustala ojcostwo, ale dowód z grupowego badania je wyklucza. Co prawda rzadko dochodzi do takich sytuacji, ale są one dopuszczane i powtarzane. Każde takie działanie jest specjalnie odnotowywane, by nie pojawiły się wątpliwości przy ogłaszaniu wyroku.