KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Jak wygląda egzekucja kontaktów z dziećmi? Sprawdź zanim się zdecydujesz

Nie wszyscy są świadomi, bo nie muszą, że nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła odrębne postępowania, które dotyczą wykonania kontaktów z dzieckiem. Jednocześnie wyłączono możliwość prowadzenia postępowania określanego jako egzekucyjne tak,  jak było to dotychczas. Co to oznacza?

Główna różnicą jaka zaszła w 2011 roku pomiędzy poprzednim, a obecnym uregulowaniem jest określenie, że kara pieniężna z tytułu niewykonania albo wykonania w niewłaściwy sposób obowiązków, jakie wynikają z orzeczenia lub ugody zawarte przed sądem czy mediatorem w przedmiocie kontaktów teraz wypłacana jest bezpośrednio osobie, która uprawniona jest do kontaktu z dzieckiem. Mówiąc wprost nowe rozwiązania przewidują etapy postępowania sądowego. Mają za zadanie wyegzekwowanie kontaktów. Składa się to z dwóch etapów postępowania, które ma sprawić, że egzekucja kontaktów z dziećmi okaże się sukcesem.

Wniosek

Należy pamiętać, że chcąc złożyć wniosek o zagrożenie karą z wyznaczoną kwotą musimy dołączyć odpis orzeczenia albo wykonalnej ugody, którą zawarliśmy przed sądem albo mediatorem w przedmiocie kontaktu z dzieckiem. Bowiem jego brak jest błędem i może skutkować zwrotem wniosku. W przepisach nie ma mowy o tym czy można żądać zagrożenia ukaraniem zanim wystąpią trudności z wykonywanie kontaktów. Z praktyki wynika jednak, że sąd oddala wniosek złożony bez napotkania na problemy z wykonywaniem kontaktu, definiując je jako przedwczesne. Dlatego składając wniosek warto wskazać sytuacje, gdzie pojawił się problem kontaktu z dzieckiem w przeszłości. Zwróć także uwagę, egzekucja kontaktów z dziećmi musi być potwierdzona twardymi dowodami. Wskaż konkretne zachowania, za które kawa miałaby być nakładana. Określ dokładnie na czym polega wykonywanie obowiązków w sposób niewłaściwy, który wynika z orzeczenia lub ugody. Jednym z przykładów może być stawianie się na kontakt z dzieckiem po spożyciu alkoholu. Po przedstawieniu konkretnych sytuacji popartych dowodami wzrasta szansa właściwego przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.

Dwa etapy

Etapem pierwszym są wszelkie groźby nakazania zapłaty konkretnej sumy pieniędzy na rzecz osoby, która jest uprawniona do kontaktu albo sprawującej piecze na dzieckiem. Niezbędne w tej kwestii jest wysłuchanie uczestników postępowania. Dopiero wtedy etap pierwszy kończy się wydaniem postanowienia, od którego w formie załażenia można się odwołać. Jeśli samo ostrzeżenie zwane postanowieniem okazuje się nieskuteczne, to w tym momencie stosowany jest drugi etap. W etapie drugim znajduje się spełnienie groźby oraz nakazanie zapłaty ustalonej sumy po kolejnym wysłuchaniu osób biorących udział w postępowaniu. Jak łatwo zauważyć wykonanie postanowienia i wydanie wyroku rozwodowego albo zawarcia ugody poprzedzają dwie rozprawy oraz dwa postanowienia. Zdarza się też, że przeprowadzane są postanowienia odwoławcze.