KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Wpisy dla: prawo rodzinne

Liczba wyników: 7Rozwód, a dziecko przy ojcu

Rozwód to nie tylko ustalenie, z czyjej winy on nastąpił oraz podział majątku. Jeśli w małżeństwie pojawiły się dzieci, najtrudniejszą kwestią dla Sądu jest ustalenie, które z rodziców uzyska prawo [...]Kancelaria adwokacka

Bezpłatne porady prawne z prawa rodzinnego

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w godzinach od 9 do 15 adwokat Anna Strumpf-Rybicka udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej porady dotyczącej [...]Kancelaria adwokacka

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

W dniu 13 sierpnia 2011 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Dotychczas – w przypadku utrudniania kontaktów uprawnionego z dzieckiem – sąd mógł nałożyć na [...]Kancelaria adwokacka

Eksmisja w wyroku rozwodowym

Sąd rozpoznający sprawę o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nakazać eksmisję jednego z małżonków. Rozstrzygnięcie takie zapada na wniosek drugiego małżonka zgłoszony w postępowaniu rozwodowym. Wniosek taki może być złożony [...]Kancelaria adwokacka

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka

W związku ze zmianą przepisu art. 93 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r. Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu [...]Kancelaria adwokacka

Sprawa o rozwód

Uzyskanie wyroku rozwiązującego małżeństwo możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania przed Sądem Okręgowym. Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest złożenie pozwu o rozwód. W pozwie należy zaznaczyć czy domagamy się rozwodu [...]Kancelaria adwokacka

Strona 1 z 212