KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

Zakres usług kancelarii

SPECJALIZACJE PRAWNE i BRANŻE W JAKICH DZIAŁAMY

kancelaria adwokacka

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności:

PRAWO RODZINNE:

 • sprawy o rozwód i separacje
 • rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej (również z datą wsteczną)
 • sprawy o podział majątku małżeńskiego
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • egzekucja kontaktów z dziećmi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

PRAWO CYWILNE:

przygotowywanie:

 • pism przedprocesowych, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej
 • pism inicjujących postępowanie sądowe (pozwów, wniosków)
 • odpowiedzi na pozew
 • odpowiedzi na wniosek
 • sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty
 • zażaleń, apelacji
 • wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych

reprezentacja Klienta przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach:

 • o zapłatę
 • dot. dochodzenia odszkodowań m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • dot. stwierdzenie zasiedzenia
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • o eksmisję
 • o naruszenie dóbr osobistych
 • dot. dochodzenia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • o ubezwłasnowolnienie

reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym

PRAWO SPADKOWE:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy związane z wydziedziczeniem i niegodnością dziedziczenia

PRAWO PRACY:

reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą oraz reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach:

 • dot. wypowiedzenia umowy o pracę
 • zwolnienia dyscyplinarnego
 • wypadków przy pracy
 • dot. wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • świadectwa pracy
 • sprawach o mobbing i dyskryminację
 • spraw dot. Karty Nauczyciela

PRAWO KARNE:

 • pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania
 • obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa)
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (przed Sądem I i II Instancji)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą, występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa
 • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Ostatnie informacje prawne

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa w sądzie? Sprawdź jak to zrobić

Jakie badania trzeba wykonać i co zrobić, by przekonać sąd, że to właśnie my mamy rację? Kiedy można złożyć wniosek i czy w ogóle mamy [...]Kancelaria adwokacka

Jak wygląda przebieg sprawy o rozwód i separacje

Rozprawa w sądzie zawsze wiążę się z lękiem, niepewnością i nie należy do przyjemnych. Sam budynek wzbudza w człowieku niechęć, szczególnie gdy gra się główną [...]Kancelaria adwokacka