KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Chcesz napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Sprawdź nasz poradnik

Pisanie wniosków w takich sprawach do przyjemności nie należy, ale są sytuacje życiowe, które czasami zmuszają do poczynienia kroków idących w te stronę. Co powinien zawierać wniosek, czym go poprzeć i ile czeka się na decyzję? Odpowiadamy.

Wniosek, który jesteśmy zmuszeni napisać powinien zawierać dane wnioskodawcy, uczestników postępowania oraz osoby małoletniej. W danych zamieszczamy imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. W dalszej części wnosimy o orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej danej osoby oraz wnosimy o wezwanie i przesłuchanie świadków w trakcie rozprawy. Kilka osób potwierdzających twoją sytuację może mieć kluczowe znaczenie jeśli chodzi o ostateczną decyzję sądu. Warto wspomnieć też o udzieleniu zabezpieczenia przez zakazanie uczestnikowi postępowania osobistej styczności z małoletnią osobą, jakiej dotyczy sprawa. Pamiętaj, że wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej który składasz nie podlega żadnym opłatom sądowym.

Co w tej kwestii może sąd?
Sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy posiada twarde dowody, że występuje przyczyna do pozbawienia. Tego typu sprawy rozpatrywane są w trybie nieprocesowym. Można je wszczynać nie tylko na wniosek któregoś z rodziców, ale także z urzędu, np. kiedy policja zawiadomi sąd o zagrożeniu, jakiego można doznać dziecko. Kiedy sąd ma obowiązek orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej? Po pierwsze w sytuacji, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana przez rodzica z powodu trwałej przeszkody. Może być nią więzienie, wyjazd za granicę albo umieszczenie w zakładzie leczniczym. Drugą sytuacją jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, czyli znęcanie się nad dzieckiem w sposób fizyczny i psychiczny, zmuszają dziecko do pracy ponad jego siły lub molestują seksualnie. Trzecim powodem może być sytuacja, w której doszło do rażących zaniedbań obowiązków rodziców względem dziecka.

Uzasadnienie wyroku
Sąd w uzasadnieniu zamieszcza informacje czy rodzice są małżeństwem, komu powierzył wykonywanie władzy, a komu ograniczył. Wyznaczone są też dni i miejsca widywania się z dzieckiem rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską. Na końcu uzasadnienia pojawia się tez informacja mówią o wysokości kwoty zasądzonych alimentów oraz dzień miesiąca, do którego pieniądze muszą zostać przekazane. Każda część uzasadnienia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej poparta jest dowodami, o których już wspominaliśmy wcześniej (np. odpis aktu urodzenia dziecka, wyrok rozwodowy). Z przepisów jakie obowiązują w kodeksie rodzinnym wynika, że pozbawienie władzy rodzicielskiej to najostrzejszy środek stosowany przez sąd opiekuńczy wobec rodzica zaniedbująca obowiązki wobec swojego dziecka. Jednak przeważnie sąd decyduje się na taki krok dopiero wtedy, gdy łagodniejsze środki stosowane wobec takiego rodzica nie przynosiły zmian.