KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

Anna Strumpf-Rybicka

ADWOKAT

To tradycja rodzinna zaważyła na tym, że mecenas Anna Strumpf-Rybicka została adwokatem. Jej dziadek Edward Strumpf był przed wojną adwokatem w Warszawie, po II WŚ został obrońcą we Wrocławiu, dokąd przeniósł się wraz z rodziną. Jego syn Andrzej Strumpf, ojciAec adwokat Anny Strumpf-Rybickiej, po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego także wybrał zawód adwokata.

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka po egzaminie dojrzałości złożonym w V LO we Wrocławiu, podjęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, po ukończeniu których odbyła aplikacje adwokacką pod patronatem Mecenas Anny Ślęzak. W 2005 r. złożyła z wynikiem bardzo dobrym egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 1 lutego 2006 r., prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Dzisiaj ma już za sobą wiele przeprowadzonych spraw z zakresu prawa karnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Doświadczenia zdobyte w trakcie praktyki adwokackiej sprawiły, że dogłębnie wnika w specyfikę spraw rodzinnych i z pełnym zaangażowaniem analizuje złożone problemy swoich Klientów. Z życzliwością pomaga Im przejść przez proces rozwodowy, biorąc udział w mediacjach przedsądowych między małżonkami, reprezentując Ich w Sądzie, aż do uzyskania wyroku rozwodowego, kończąc sprawę podziałem majątku dorobkowego. Do tego typu działań dołączyć należy także sprawy o separację, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa czy ubezwłasnowolnienie. Zawsze reprezentuje swoich Klientów z pełnym szacunkiem dla Ich problemów, jak i majestatu prawa.

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka ma na swoim koncie również wiele przeprowadzonych spraw z zakresu prawa pracy, bowiem często reprezentuje pracowników bądź pracodawców przed sądami powszechnymi, również w zakresie pragmatyków służbowych (np. takich jak Karta Nauczyciela).

Występuje także jako obrońca w sprawach karnych, poczynając od udzielania pomocy prawnej osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym, reprezentując podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, a następnie w charakterze ich obrońcy w procesie karnym. Świadczy pomoc prawną również ofiarom przestępstw, zapewniając im wsparcie na wszystkich etapach postępowania.

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka zaangażowana jest również w działalność pro bono. W ramach współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną we Wrocławiu udziela społecznie pomocy prawnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Nieodpłatnych porad prawnych udziela także we własnej Kancelarii, organizując Dni Bezpłatnych Porad Prawnych, jak i podczas akcji Adwokatura Pro Bono – firmowanej przez Naczelną Radę Adwokacką.

Prywatnie jest miłośnikiem sportów zimowych i aktywnym turystą – także w roli przewodnika po mieście Wrocławiu i Dolnym Śląsku.

rozwody, podział majątku, alimenty, pozbawienie władzy rodzicielskiej, obrona oskarżonych, warunkowe zwolnienie, zachowek, dział spadku, zwolnienie dyscyplinarne, mobbing, Karta Nauczyciela.

adwokat Anna Strumpf

KONTAKT
kom. 606 947 395
tel. (71) 342 43 11
a_strumpf@tlen.pl