KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Jak wygląda przebieg sprawy o rozwód i separacje

Rozprawa w sądzie zawsze wiążę się z lękiem, niepewnością i nie należy do przyjemnych. Sam budynek wzbudza w człowieku niechęć, szczególnie gdy gra się główną rolę w konkretnej sprawie. A jak sama rozprawa wygląda, ile kosztuje i czy przesłuchania świadków są konieczne? Odpowiadamy na te pytania.

Choć istnienie powiedzenia „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” jest dla wielu osób przypieczętowaniem miłości i wierności, to nawet w najbardziej zażyłych związkach partnerskich dochodzi do spięć i gorzkich słów po to, by mogło być lepiej. Jednak zdarzają się mniej optymistyczne scenariusze kończące się wizytą u psychologa, mediatora, a w najgorszym wypadku zakładane są sprawy o rozwód i separacje. Można zadawać pytania kto ponosi winę za to, że relację dwóch osób psują się, uczucia się wypalają, a drogi zaczynają się rozchodzić. Zdaniem psychologów często wina leży po obu stronach. Popierają to sytuacją, gdzie para nie chodzi wspólnie na imprezy, nie obdarowuje się drobiazgami. Po prostu są sobą znudzeni.

Sprawa rozwodowa
Sąd Okręgowy po złożeniu pozwu przez małżonków pozwu, może rozstrzygać sprawę, w momencie gdy jeden małżonek wykaże trwały rozkład zerwania więzi uczuciowych, fizycznych oraz ekonomicznych. I w ten sposób pozywa drugiego o rozwód. A to nie koniec, bo sprawy o rozwód i separacje nie zawsze kończą się tak jak chciałaby tego osoba pozywająca. Są sytuacje, w których Sąd nie orzeknie rozwodu. Na przykład jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub pozew były sprzeczny z zasadami społecznego współżycia. Podobnie w przypadku, gdy orzeczenia rozwodu żąda małżonek tylko winny rozpadu pożycia małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę.

Rozprawy i koszta
Oczywiście obowiązkiem Sądu jest przesłuchanie obu małżonków i tej kwestii nie da się obejść. Wtedy powód i pozwany mogą zgłaszać wszystkie dowody, które mogą być na korzyść sprawy, jeśli np. małżonkowie pójdą na ugodę i rozejdą się „za porozumieniem stron”. Czasem w rozprawach w charakterze świadka biorą udział dzieci. Jednak, by uczestniczyć w przesłuchaniu małoletni musi mieć ukończone trzynaście lat, a w przypadku małoletnich, którzy są dziećmi albo wnukami stron – konieczne jest ukończenie siedemnastu lat. Rozstrzygnięcie sądu zapada w formie wyroku. Sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, chyba, że małżonkowie zrezygnują z tego. Przeważnie rozpraw odbywa się więcej niż jedna. Koszt rozprawy pobierany z góry to 600 złotych. Potem pojawiają się też dodatkowe opłaty związane między innymi z podziałem mieszkania, majątku czy eksmisją oraz dochodzeniem alimentów.

Wyrok
Decyzja o rozwodzie przekazywana jest przez Sąd w formie wyroku. Po ogłoszeniu wyroku jest możliwość składania apelacji do drugiej instancji, którą rozpatruje Sąd Apelacyjny. Choć czasami cała przygoda z Sądem kończy się na rozprawie pojednawczej, gdzie strony stwierdzają zgodnie, że zbyt pochopnie postąpili wychodząc ze swoimi problemami na drogę sądową.