KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Egzekucja kontaktów z dziećmi i kary związane z ich utrudnianiem

Czasami pomimo tego, że rodzice porozumieli się w kwestii kontaktów z dziećmi i ustanowili je przed Sądem, jeden z nich nie trzyma się ustalonych zasad, nagminnie je łamiąc i narażając tym samym dobro dziecko. Jeżeli zatem pomimo ustalenia wszystkich szczegółów rodzice wciąż nie umieją się w tej kwestii porozumieć, wyjściem z sytuacji jest z całą pewnością egzekucja kontaktów z dziećmi oraz kar z tego tego tytułu naliczanych.

Ustalenie konkretnych terminów kontaktów z dzieckiem, które wprowadzane są w życie po zakończeniu sprawy rozwodowej, powinno być respektowane przez oboje rodziców: zarówno stronę, której powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak i stronę, która posiada tę władzę w formie ograniczonej do pewnych praw i obowiązków.

Czasami zdarza się, że ustalenia łamie rodzic, który nie spędza z dzieckiem pełnego wymiaru czasu. Może on spóźniać się na umówione spotkania, ustawiczne przesuwać je w czasie, a także przychodzić na nie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, stwarzając zagrożenie. Bywa jednak i tak, że to osoba, która zajmuje się swym małoletnim dzieckiem na co dzień utrudnia matce czy ojcu kontakty z jego pociechą, używając przeróżnych wymówek i działając tym samym niezgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.

Jeszcze kilka lat temu egzekucja kontaktów z dziećmi polegała na nakładaniu grzywny na rodzica, który nie respektował ustaleń Sądu. Dziś grzywna na rzecz Skarbu Państwa zastąpiona została karą pieniężną, płaconą rodzicowi, ubiegającemu się o respektowanie ustalonych wcześniej kontaktów przez stronę, która tych regulacji nie przestrzega.

Wysokość takiej opłaty ustalana zostaje przez Sąd na podstawie sytuacji materialnej osoby, która nie przestrzega odpowiednich ustanowień, dotyczących kontaktów z dzieckiem. Jeżeli rodzic stale uniemożliwia drugiej stronie zabierania dziecka poza miejsce stałego zamieszkania, a ta ma do tego pełne prawo, Sąd zleca zazwyczaj przymusowe odbieranie małoletniego na umówione spotkanie przy interwencji kuratora.

Przyznanie odpowiedniej kwoty na wniosek osoby uprawnionej odbywa się dopiero po przeprowadzaniu dwuetapowej procedury. Pierwszy etap polega na określeniu zagrożenia, związanego z nietrzymaniem się ustalonych wcześniej terminów spotkań i regulacji z tym związanych, a zapis ten może znajdować się już w postanowieniu ustalającym kontakty z dzieckiem. Drugi etap uruchamiany jest w momencie, kiedy rodzic wciąż nie stosuje się do orzeczenia.

Osoba, której utrudniono kontakty z dzieckiem może starać się ponadto o zwrot kosztów poniesionych z tytułu niemożności spotkania się z pociechą. Mogą to być zarówno koszty dojazdu w wyznaczone miejsce, jak również bilety do parków rozrywki i wszelkie inne atrakcje, na jakie strona wydała wcześniej pieniądze. Prawomocne postanowienie Sądu bez klauzuli wykonalności będzie nadawało się w tym przypadku do egzekucji u komornika. Rodzice nie powinni jednak zapominać w tym wszystkim o tym, co najważniejsze – o dobru dziecka, o które toczy się spór.